צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:
 • למידה בחוץ - סביבת הלימוד החוץ כיתתיתלמידה בחוץ - סביבת הלימוד החוץ כיתתית

  למידה בחוץ נשענת על תפיסה חינוכית המדגישה את הבניית הידע מהמוחשי למופשט, באמצעות שילוב למידה בכיתה ובחוץ (שילב שדה כיתה).

   
 • סביבת עירי כמשאב ערכיסביבת עירי כמשאב ערכי

  פרויקט חינוכי-ערכי, ברשות המקומית, שנועד להגביר את השימוש בשטח העירוני, הבנוי והפתוח, בקרבת בתי הספר, להמחשת נושאים שנלמדים בכיתות, וכמשאב מרכזי בחינוך הערכי

   
 • דרך הטבע - הפדגוגיה הטבעית והטיול החינוכידרך הטבע - הפדגוגיה הטבעית והטיול החינוכי

  ספרו של ד"ר גיל גרטל אודות התפתחות הפדגוגיה הטבעית ועיקריה. בראשם – טיולי בתי הספר, בהם הטבע מחליף את הספרים כמקור הידע; המציאות שבחוץ מחליפה את הכיתה כמרחב למידה, וההתנסות מחליפה את השינון כדרך לימוד.

   
 • מיפוי אתרי רשות הטבע והגנים בהתאמה לתוכניות הלימודיםמיפוי אתרי רשות הטבע והגנים בהתאמה לתוכניות הלימודים

  תכנון ופיתוח תחנות לימוד בגנים הלאומיים ובשמורות טבע, בהתאמה לנושאים הנלמדים בבתי הספר, לקידום הלמידה מחוץ לבית הספר. בשיתוף רשות הטבע והגנים ומינהלת הטיולים במשרד החינוך

   
 • הוראה מחוץ לבית ספר - השתלמויות מוריםהוראה מחוץ לבית ספר - השתלמויות מורים

  השתלמות חדר מורים להקניית ידע ומיומנות בתחום הלמידה מחוץ לבית הספר. פיתוח של תוכנית ההשתלמות, והכשרה וליווי של מנחי ההשתלמויות

   
 • השביל המחבר בין יד ושם להר הרצל בירושליםהשביל המחבר בין יד ושם להר הרצל בירושלים

  תוכנית הדרכה לצועדים בשביל המחבר בין יד ושם להר הרצל, הכוללת: הכנה, שמונה תחנות הדרכה ברצף שבין השואה לתקומה וקשר אישי לאחד מחללי נצר אחרון.

   
 • מסלולי סיורמסלולי סיור

  מסלולי סיור מהווים כלי להוראה ולהדרכה כאשר לתוכן יש ביטוי ממשי בעולם המציאות. התוכנית כתובה למדריך הסיור ומדגישה את תפקידו כמתווך בין קהל היעד לבין תופעות הנראות בשטח.