צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:
אמצעים ועזרים

פיתוח תוכנית הדרכה לתצוגה במוזיאון גבעתי

09.12.2009 |

תוכנית הדרכה למוזיאון חטיבת גבעתי הממקום בבית גבעתי - מצודת יואב; פיתוח עזר הדרכה חזותי; וכתיבה, עיצוב והפקה של עלון למבקרים עצמאיים.

עמותת חטיבת גבעתי, המפעילה את בית חטיבת גבעתי, פנתה אל הצוות הדידקטי בבקשה לפתח מערך הדרכה חדש למוזיאון. חברי העמותה, בשיתוף עם רכזי ההדרכה של המוזיאון, העידו על קושי של המדריכים להדריך בתצוגה הקיימת במוזיאון, בשל המבנה הישן, בשל עומס המוצגים ובשל ריבוי הפרטים בסיפורה של חטיבת גבעתי.
 
הצורך שהוגדר הוא איתור המסרים המרכזיים של המוזיאון, כתיבת רצף מארגן של סיפור חטיבת גבעתי, ופיתוח תוכנית הדרכה המבטאת מסרים אלו.
עוד הוגדר כי התוכנית צריכה להיות פשוטה להבנה וקלה להדרכה, ועליה להבנות בהתאם למצאי התערוכה הקיים.
בנוסף, הוגדר צורך בעלון למבקרים עצמאיים במוזיאון. הצורך נבע מהיבטים ניהוליים של כוח אדם במוזיאון וניהול קהל מבקרים. הוגדר כי העלון יתבסס ויבטא את אותם התכנים של תוכנית ההדרכה.
 
תוכנית ההדרכה נבנתה על שלושה צירים:
1. רצף המַבְנה את המסר המרכזי של המוזיאון: "הנשק הסודי של גבעתי - הרי הוא האדם".
2. תיאור מלחמתה של החטיבה במהלך מלחמת העצמאות, בהתאם לשלבי המלחמה: המלחמה על הבית, המלחמה בדרכים, תוכנית ד' לתפיסת השטח, הגנה על גבולות המדינה בעת הפלישה והמלחמה לפריצת הדרך לנגב.
3. היכרות עם מרחב הלחימה של חטיבת גבעתי: מישור החוף הדרומי, מהשכונות במרחב תל אביב ועד צפון הגנב.
 
הדרכה במוזיאונים

שער עזר ההדרכה: קובץ כרזות הכוללות תמונות, מפות, מסמכי מקור ורצועה העוקבת אחר הרצף התוכני


בכל אחת מתחנות ההדרכה בתצוגה ניתנה התייחסות למסר המרכזי באמצאות עדויות לוחמים, והתייחסות לשלבי הלחימה והמרחב באמצעות הדגמה על גבי מפות.
 
לשימוש המדריכים פותח עזר הדרכה, אותו נושא המדריך, המכיל את הרצף התוכני המארגן של התוכנית, את המפות הרלוונטיות לכל תחנה ואת עדויות הלוחמים. עזר ההדרכה נועד להקל על עבודת המדריך ולהוות אמצעי הסברה והמחשה למבקרים.
 
העבודה אל מול רכזי ההדרכה של המוזיאון התנהלה על פי השלבים הבאים:
1. סיור של חברי הצוות הדידקטי במוזיאון, ביצוע תחקיר תוכן באמצעות המוצגים בתצוגה וספרות רלוונטית.
2. הגדרת המסר המרכזי ופיתוח רצף תוכני לתחנות ההדרכה במוזיאון.
3. כתיבת תוכנית ההדרכה: פירוט התכנים, הצעה לדרכי העברה, הכנת עזר הדרכה המלווה את התוכנית.
4. עיצוב והפקת עזר ההדרכה ועלון למבקרים.
5. פיתוח סדנת הכשרה למדריכי המוזיאון. הסדנה כללה סיור שטח במרחב הלחימה של חטיבת גבעתי, הרצאות בנושא העברה ומתודיקה, והתנסות מעשית בהדרכת התוכנית. כל אחד מהשלבים בסדנה הונחו על ידי מנחי הצוות הדידקטי.
 
כל אחד מהשלבים התבצע בשיח אל מול המוזיאון ובאישורו.
 
קישור חיצוני לאתר: בית חטיבת גבעתי