צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:
18.01.2012 |

פרויקט חינוכי-ערכי, ברשות המקומית, שנועד להגביר את השימוש בשטח העירוני, הבנוי והפתוח, בקרבת בתי הספר, להמחשת נושאים שנלמדים בכיתות, וכמשאב מרכזי בחינוך הערכי

הלמידה בחוץ, באתר האותנטי, ממחישה את הנושאים הנלמדים, משלבת הנאה וחוויה לימודית, חברתית ותרבותית. מעודדת מעורבות לפעילות למען הסביבה ומעמיקה את הזיקה למורשת ואת הקשר בין התלמיד לסביבתו.
 
 
לקראת חגיגות 80 שנה לעיר הרצליה, ערכנו מיפוי של אתרים מתולדות העיר הנמצאים בקרבת בתי הספר.
צוות המורים למולדת, חברה ואזרחות בכל בית ספר, פיתח בהדרכתנו מערך לפעילות בחוץ באחד מאתרי העיר.
כך התקבלה מפת תחנות לימוד של כל העיר, שבה יכולים להשתמש מורים מבתי ספר שונים.
 
הפרויקט הופק כחוברת, שבה תעודת זהות לכל בית ספר, ובצידה תעודת זהות של האתר הקרוב, עם פירוט הפעילות החינוכית שפותחה.
 
 
 
 
באופן דומה ניתן למפות את שטח היישוב בהקשרים של חינוך סביבתי וחינוך ערכי.
בשטח היישוב יוגדרו מספר אתרים, בהתאמה לתוכנית הלימודים של בתי הספר, אשר ישמשו כמרחבי פעילות, חינוך ולמידה.

באתרים ניתן להוסיף שילוט ועזר לפעילות התלמידים.
תופק מפה (בחוברת ובמחשב) ועליה יסומנו מרחבי הלמידה.
לכל נקודה יוגדרו:
* הנושאים הלימודיים והערכיים שהמקום מסייע להמחיש.
* תוכנית הלימודים ודרגות הכיתה המתאימים.
* דרכים לקישור בין הכיתה לפעילות בחוץ: פעילות הכנה ופעילות עוקבת.