צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:
פיתוח מערכי שיעור בצוות הדידקטי

פיתוח מערכי שיעור בצוות הדידקטי

17.11.2009 |

מערך שיעור הוא עזר העבודה הבסיסי של המורה. הוא מבוסס על סילבוס תוכנית הלימודים ומהווה עצה כתובה למורה כיצד לתכנן את שיעורו.

מערך שיעור הוא עזר העבודה הבסיסי של המורה. המערך מתבסס על סילבוס של תוכנית הלימודים ומשתלב ברצף השיעורים בפרק הרלבנטי. הכוונה במערך השיעור לתת בידי המורה את העצה הפשוטה והברורה ביותר, כלי עזר בידו לתכנון השיעור.
המערך לא נועד להחליף את המורה, ולכן אין זה שהמורה מעביר את המערך כלשונו ובכך מובטחת לו הצלחה. המערך הוא העצה הכתובה, וכל מורה יפרש את מערך השיעור בהתאם להבנתו ולאישיותו ובהתאמה לזירת ההוראה ולתלמידים.

תהליכי התכנון והכתיבה של מערכי שיעור בצוות הדידקטי מבוססים על סילבוס תוכנית הלימודים מצד אחד, ועל המאפיינים שאליהם חייב המורה להתייחס בהעברת השיעור. לדוגמה: מיקום העברת השיעור, ידע קודם של התלמידים, היכולת להעמיק בנושא בזמן הנתון ולאפשר חזרה ותרגול בסיום השיעור וכעבודה עצמאית של התלמידים ועוד.
 
 
 
 

זמן

נושא

תואם מטרות

מתודה

עזרים

לוח שדרה שכיח למערך שיעור
 

מסמך מערך השיעור כולל בדרך כלל את המרכיבים הבאים:
כותרת נושאית; משך זמן; מיקום; מטרות; והגדרת הרעיון המרכזי להעברה.
בהמשך מובא פירוט של נושאי משנה בשיעור, כשלכל אחד מהם הצעה מתודולוגית לדרך העברה.
בנספח למערך השיעור מופיעים העזרים, הפניות לספרים ומקורות מידע נוספים וכלי הערכה.
 
דוגמאות למערכי שיעור שנכתבו בצוות הדידקטי:
1. המאבק על הדרך לירושלים במלחמת העצמאות, ערכה חינוכית. הוצאת מרכז ישראל גלילי, 1992.
2. אם לא נשארים בחיים, תכנית חינוכית לציון יום הזכרון לזכר יצחק רבין. אסנת שירן, גיל גרטל, נעם אבן. הוצאת המרכז לחינוך רעיוני, 1997.
3. מרחבים של אזרחות משותפת, מערכי שיעור לבית הספר היסודי. גיל גרטל, אסתי הלפרין, שלי גפן קושילביץ, נעם אבן. בהוצאת מרחבים, המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל, 2006.