צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:

שאלות שלקוחות שואלים


שאלות שלקוחות שואלים

בעמוד זה תשובות לשאלות הבאות
1. מה מנסים למכור?
2. מה המוצר עושה תכלס?
3. איזה תועלת אוכל להפיק מהמוצר?
4. האם המוצר יכול לתת לי יתרון על המתחרים שלי?
5. איך המוצר עושה את מה שהוא אמור לעשות?
6. איך אני אדע שהמוצר באמת עובד?
7. מה התפקיד שלי, חוץ מלקנות את המוצר?
 
וראו תשובות לשאלות נוספות בעמוד: "הדידקטיקה שלנו"
 
 
1. מה מנסים למכור?
המוצר של הצוות הדידקטי הוא בעל ארבעה ממדים: תוכנית, אמצעים, הכשרה והערכה.
 
א. תוכנית או פרוגרמה כוללת ניתוח של משתני הזירה והצעה של סדר פעולות להעברה כגון מסלול ביקור ומוצגים, סילבוס של תוכנית לימודים, או פיתוח הדרכה מאקרו. קיצור דרך לעמוד תכנון.
ב. אמצעים כוללים את מערך השיעור, הפיתוח המתודולוגי והפקת העזרים. קיצור דרך לעמוד אמצעים.
ג. הכשרה מבוססת על התנסות מודרכת של המעביר בהפעלת התוכנית. קיצור דרך לעמוד הכשרה.
ד. הערכה מבוססת על כלים איכותניים ובראשם תצפיות וראיונות. קיצור דרך לעמוד הערכה.
 
 
2. מה המוצר עושה תכל'ס?
המוצר של הצוות הדידקטי יסייע בידכם להעביר את מה שברצונכם להעביר לקהל היעד, בצורה הפשוטה והיעילה ביותר.


3. איזה תועלת אוכל להפיק מהמוצר?
תחסכו משאבים – המוצר מייעל את תהליך העברה בכך שהוא מונע מסר שאינו מוגדר או ממוקד, שימוש באמצעי העברה שעלולים ליצור תפיסה שגויה, מדריכים שאינם פועלים בהלימה לתוכנית ואין ספור משתני זירה אחרים העלולים להוות גורם מפריע לתהליך העברה.
תהיו ברורים יותר וממוקדים יותר – ניסוח ממוקד של המסר להעברה, מסייע בידי דרגי הניהול למקד את הצהרותיהם.
הקהל שלכם יבין אתכם – בעלי המקצועות והתפקידים השותפים להעברת התוכן, יתאימו את עבודתם בהלימה למסר הממוקד. בכך נגביר את האינטגרציה בין התפקידים השונים, כמו גם את ההישגים של קהל היעד.
תשתפר שביעות הרצון שלכם ושל קהל היעד שלכם – כתוצאה מכך יהיו הכול מרוצים יותר. תהליך העברה פשוט ויעיל, ימנע תסכולים, שחיקה וחוסר נחת ויגביר את שביעות הרצון של המעבירים ושל קהל היעד כאחד.
 

4. האם המוצר יכול לתת לי יתרון על המתחרים שלי?
אנחנו נכונים להבטיח כי המוצר יחולל שינוי בין לפני לבין אחרי ברמת הארגון.
על טיבם של המתחרים לא נתיימר להעיד.


5. איך המוצר עושה את מה שהוא אמור לעשות?
הוא מבהיר לכול השותפים בהעברה – מה הוא המסר שאותו יש עניין להעביר.
הוא מגדיר את משתני הזירה כגון תצוגה ועזרים מתודולוגיים.
הוא מציע למדריך או למורה סדר פעולות מוגדר וברור, התואם את התוכן את קהל היעד ואת משתני הזירה שבה מתבצעת העברה.


6. איך אני אדע שהמוצר באמת עובד?
השליטה של קהל היעד במסרים אמורה להיות טובה יותר.
שביעות הרצון של המעביר ושל קהל היעד אמורה להשתפר.
המשאבים שיושקעו על מנת לבצע את העברת התוכן אמורים להצטמצם.


7. מה התפקיד שלי, חוץ מלקנות את המוצר?
ובכן, העברת ידע מתרחשת בזירה שעליה אתם מופקדים, בתכנים שאתם מומחים בהם, ולשם מטרה שאתם הגדרתם.
לפיכך, לא נוכל לוותר על שותפות שלכם בתהליך הפיתוח.
את מידת השותפות נקבע יחד, אבל חייבים לומר:
   המוצר של הצוות הדידקטי אינו מוצר מדף!
   הוא מתהווה ומתעצב מתוך האינטראקציה בין חברי הצוות!
   תרומתכם, או של מי מטעמכם, היא חשובה ביותר!  

עמוד זה נכתב בעקבות עיון במאמרה של עינת אדר, מנהלת מרקום.