צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:

הלקוחות שלנו


הלקוחות שלנו


  
 


בית
ספר יסודי נווה שלום واحة السلام  - מנהל בית הספר
בית ספר היסודי נווה שלום ממוקם ביישוב הערבי-יהודי נווה שלום, והוא בית ספר דו לאומי ודו לשוני. מנהל בית הספר זיהה פער גדול בין הצהרה לבין מעשה, בכל הקשור לאידיאולוגיה החברתית והחינוכית של בית הספר.
הצוות הדידקטי הנחה את תהליך הפיתוח של תוכנית לימודים בית ספרית (תלב"ס) באמצעות ליווי אישי של המנהל, סדנה לניסוח חזון בית הספר ומטרותיו ופיתוח של תכונית לימודים.
להרחבה לחצו כאן.
בשנת 2009 פותחה בשיתוף צוות מורים מוביל תוכנית לחינוך הדו לשוני: הוראת שפה ותרבות עברית וערבית.
 
 
 


שירות בתי הסוהר - מחלקת הדרכה
בשירות בתי הסוהר פועל בית ספר מרכזי להכשרת סוהרים מכניסתם לשירות ועד קורסים לקצינים בכירים בשירות.
מחלקת ההדרכה של הארגון אמונה על פיתוח מערכי שיעור, אמצעים ועזרי הוראה ולמידה. בנוסף אחראית המחלקה על תכנון ופיתוח קורסי ההכשרה ורצף ההכשרה בכל תפקידי הפיקוד בשירות בתי הסוהר.  
הצוות הדידקטי פיתח עבור מחלקת ההדרכה את הקורסים: קורס סוהרים, קורס סוהרים מתקדם, קורס מש"קים, לרבות תוכנית הקורס, מערכי ההדרכה, תרגילים והערכה.
להרחבה לחצו כאן. 
 
שירות בתי הסוהר - בית מורשת
במינהל משאבי אנוש של שרות בתי הסוהר הוקם בית מורשת הסוהר. הצוות הדידקטי ביצע עבור בית המורשת את הפרויקטים הבאים:
פרוגרמה רעיונית לבית המורשת 'מצרור מפתחות לצרור תכונות'
פרוגרמה להקמת מאגר מידע בנושאי היסטוריה ומורשת השב"ס
ספר תולדות שירות בתי הסוהר
 
 


מרחבים מכון לקידום אזרחות משותפת בישראל
מרחבים, המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל, שואף "לסייע ל 7.4 מיליון אזרחיות ואזרחי מדינת ישראל לחיות יחדיו במרחב קיום הוגן יותר באמצעות פיתוח וקידום החינוך לאזרחות משותפת" (מתוך אתר מרחבים).
במסגרת זו יזמו במרחבים מספר תוכניות חינוכיות שנועדו לקדם את רעיון האזרחות המשותפת במערכת החינוך.
 
הצוות הדידקטי פיתח עבור המכון ומשרד החינוך מספר תוכניות, ביניהן:
תוכנית לימודים 'בואו נדבר  تعالوا نحكي' – הוראת ערבית תקשורתית בכיתות ד'-ו'. הפיתוח כלל כתיבה של מסמך עקרונות, סילבוס, מערכי שיעור (מדריך למורה) ועזרי הוראה: חוברת לתלמידים, קלטות שמע, סיפור ייחודי המלווה את התוכנית, כרטיסיות מילים ובובת כף יד להוראת שיחות. 
להרחבה לחצו כאן.
 
תוכנית חינוכית 'בואו נשחק ברחוב סומסום' לגני הילדים. התוכנית מסייעת לגננות להתייחס לערכי הליבה של האזרחות המשותפת, על בסיס צפייה בפרקים מתוך התוכנית 'רחוב סומסום'.
תוכנית לימודים בואו נכיר تعالوا نتعرّف - תוכנית לתלמידי כיתות ז' לפרקי הלימוד הכרת העולם הערבי ושיח בין אישי, הכלולים בתוכנית לשון ערבית.
להרחבה לחצו כאן.
 
 
 
 


משרד הביטחון - יחידת המוזיאונים
יחידת המוזיאונים במשרד הביטחון אחראית על שנים-עשר מוזיאונים ברחבי המדינה. מרבית המבקרים במוזיאונים מגיעים בקבוצות וביניהם: חיילים, תלמידים, קבוצות מבוגרים ותיירים. כל המוזיאונים מעמידים מדריכים מצוות המוזיאון לרשות כל קבוצה.
סגן מנהל היחידה ממונה על תכנון ופיתוח תצוגות חדשות, על הכשרת המדריכים ועל פיתוח הדרכה במוזיאונים.
"מטרת הפעילות של יחידת המוזיאונים במשרד הביטחון, הינה להמחיש את מלחמתו של עם ישראל על קיומו העצמאי בארצו, ולהנחיל את מורשת הקרב של כוחות המגן ושל צה"ל, לנו ולדורות הבאים. כל מוזיאון מקיים פעילות בה משתלבים תיעוד, הנצחה ופעילות חינוכית מגוונת. כל המוזיאונים מציעים תצוגות חדשות ואולם מתאים לימי עיון" (מתוך אתר היחידה).

הצוות הדידקטי מסייע ליחידת המוזיאונים בכמה תחומים, להלן מספר דוגמאות:
פרוגרמה רעיונית לקראת הקמת תצוגה חדשה – במספר מוזיאונים.
פרוגרמה רעיונית ותיקי מיצגים למוזיאון אסירי המחתרות בעכו.
קורס הכשרה למדריכות ומדריכי מוזיאונים.
הערכה של ההדרכה במוזיאונים.להרחבה לחצו כאן.
פיתוח מערכי הדרכה ועזרי הדרכה למוזיאונים שונים.
תכנון, כתיבה והפקה של תוכנית 'ברוח צה"ל' לסיור במוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל.
 

 
 


המוסד לביטוח לאומי - אגף נפגעי פעולות איבה
ממשלת ישראל הפקידה בידי המוסד לביטוח לאומי את הטיפול בהנצחת חללי פעולות האיבה ואת שמירת הקשר עם בני משפחותיהם של החללים.
כהגדרת מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי, בהקדמה לאתר ההנצחה 'לעד': "המוסד לביטוח לאומי נוקט בפעולות לשם הנצחת זכרם של חללי הטרור, אשר שילמו בגופם את המחיר היקר ביותר לשם הבטחת קיומה של מדינת ישראל."
במסגרת מחויבות זו, הוקם אתר האינטרנט 'לעד' להנצחת חללי פעולות האיבה, הוקמה אנדרטה מרכזית בהר הרצל ויצאו לאור ספרי 'יזכר'.
 
הצוות הדידקטי מְרכז עבור המוסד לביטוח לאומי את משימות ההנצחה.
תחקיר לאיתור פרטים אודות חללי פעולות איבה
כתיבת קורות חיים של חללי פעולות האיבה, עריכה והכנסה לאתר האינטרנט 'לעד'
הכנת מידע לחקיקה על גבי האנדרטה המרכזית, העברת מידע לרשויות מקומיות והכנת מידע להקרנת השמות בערב יום הזיכרון, מידי שנה.
 
להרחבה לחצו כאן
 
קישור לאתר 'לעד' – מאגר מידע אודות אזרחים חללי פעולות איבה
 
 
 


משרד החינוך - מינהלת הטיולים והלמידה מחוץ לבית הספר
מינהלת הטיולים הוקמה בשנת 1997, בעקבות מסקנות הוועדה שחקרה את אסון נהריים. המינהלת הייתה אחראית בשנים הראשונות לפעילותה על שני תחומים: אכיפת כללי הבטיחות בטיולי בתי הספר והחינוך הבלתי פורמלי; ופיתוח תחום הלמידה מחוץ לבית הספר.
המינהלת הכשירה פקחי טיולים ובמקביל החלה לפתח השתלמויות מורים, חומרי למידה ועזרים ללמידה מחוץ לבית הספר.
 
הצוות הדידקטי עובד מול מנהל המינהלת, בפרויקטים הבאים:
השתלמות חדרי מורים: הוראה ולמידה בחוץ, שלוש שנות ליווי, מדריך למנחה ההשתלמות. בשיתוף מינהלת הטיולים במשרד החינוך, 2006.
כתיבה ועריכה של סדרת פרסומים בנושא הלמידה מחוץ לבית הספר. ביניהם: "אפק עד האופק", שילוב הוראה ולמידה מחוץ לבית הספר 'אפק' בראש העין. חוברת וסרט, הוצאת מינהלת הטיולים במשרד החינוך, 2008.
השתתפות בוועדת ההיגוי ובביצוע הכנס השנתי לשילוב סביבת הלימוד החוץ-כיתתית בתכנית הלימודים הבית ספרית. המרכז הישראלי לסביבת הלימוד החוץ כיתתית, מכון ויצמן למדע, מכון דוידסון. 2003 - 2008.
 


ועידת התביעות - יועץ להקצבות
ועידת התביעות היא ארגון עולמי הפועל ללא ליאות כבר למעלה מחמישים שנה למען רווחתם של ניצולי השואה באשר הם.
ועידת התביעות תומכת בארגונים שעוסקים בתיעוד ובחינוך. במסגרת זו מתבצעות פעולות הערכה של תוכניות הדרכה, ופעולות סיוע בפיתוח סיורים לימודיים ועזרי הוראה ולמידה.
 
הצוות הדידקטי ביצע מחקר ליווי והערכה להפעלת תוכנית חינוכית בשם: 'מסע אחר – מסע תלמידים בישראל בנושא שואה', שהופעלה בידי בית העדות בניר גלים, ונתמכה בידי ועידת התביעות.

העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי
העמותה לחקר כוח המגן אמונה על עידוד המחקר והפצת הידע בתחום התפתחות כוח המגן בתולדות הציונות.
 
הצוות הדידקטי סייע לעמותה לקדם את מטרותיה באמצעים הבאים:
סדרת חוברות "עצמאות - לקראת מדינה", אודות פרשיות במלחמת העצמאות ובתקופת המאבק להקמת המדינה. החוברות מופצות לספריות בתי הספר, ומשמשות כשער נוח וזמין לתלמידים הלומדים תחומים אלה.
תכנון וביצוע 'פרויקט מחקרי תלמידים בביטחון ישראל, על שם רב אלוף דוד אלעזר (דדו)'

להרחבה ראו כאן  

אתר
העמותה לחקר כוח המגן:
 
 
 


רשות הטבע והגנים - חטיבת תכנון ופיתוח

רשות הטבע והגנים מחזיקה ומפעילה עשרות גנים לאומיים ושמורות טבע ברחבי הארץ. חזונה של הרשות, בין השאר, "...להוות גוף המחנך לאהבת הארץ, ערכיה ומורשתה, למען תושבי ישראל והעולם, היום ולדורות הבאים".

בחטיבת תכנון ופיתוח ובחטיבת קהל וקהילה ברשות הטבע והגנים עוסקים בתכנון אתרים חדשים, בפיתוח תצוגות ומרכזי מבקרים ובקביעת הנושאים המרכזיים והייחודיים בכל גן לאומי ושמורת טבע. כמו כן מפעילה הרשות צוותי הדרכה באתרים ובכלל זה פועלת להכשרת המדריכים ולפיתוח תוכניות הדרכה ועזרי הדרכה.

 

הצוות הדידקטי מבצע עבור רשות הטבע והגנים משימות מתחום הפיתוח ומתחום החינוך, בין השאר:

פרוגרמה רעיונית ל'מרכז ההצלה הארצי לצבי הים', בשפך נחל אלכסנדר

תוכנית הדרכה 'הזמנה לחתונה' בגן לאומי בית גוברין

הכשרת סגל ההדרכה הבכיר בנושא: העברת משוב למדריכים במרכזי חינוך והסברה

מיפוי אתרי רשות הטבע והגנים בהתאמה לתוכניות הלימודים של משרד החינוך. להרחבה ראו כאן

אתר רשות הטבע והגנים 
 
 
 


משרד הביטחון - היחידה לנצחת החייל
היחידה להנצחת החייל באגף השיקום של משרד הביטחון היא המסגרת הממסדית, מאז הקמתה בינואר 1949, האמונה על מימוש הנצחתם של חללי מערכות ישראל. חוק בתי קברות צבאיים תש"י - 1950 , התקנות שתוקנו מכוח החוק, והשינויים שחלו בו במרוצת השנים, משמשים בסיס לפעולותיה של היחידה.
תחום אנדרטאות ואתרי הנצחה ביחידה להנצחת החייל, אחראי על הנצחה בנוף. במסגרת זו עלה הצורך לעדכן את המידע אודות אנדרטאות חללי צה"ל ברחבי הארץ.
הצוות הדידקטי ביצע תחקיר שטח מקיף, במסגרתו סקרו תחקירנים את האנדרטאות ביישובים, ביערות ובשטחים הפתוחים. המידע אורגן במאגר מידע שעתיד לעלות לרשת האינטרנט.
להרחבה ראו כאן   

תחום מפעלי הנצחה ומורשת ביחידה להנצחת החייל, אחראי על ההנצחה הספרותית. במסגרת זו עלה הצורך להוציא לאור חוברת עזר למשפחות השכולות, שתספק מידע אודות דרכי ההנצחה המגוונות.
הצוות הדידקטי ערך תחקיר מקיף, הכולל ראיונות עם משפחות שכולות, לאיתור מידע ודוגמאות אודות דרכי ההנצחה.
 
 
 


עיריית הרצליה - אגף חינוך
באגף החינוך מפתחים תוכניות ייחודיות לבתי הספר, מעריכים את הפעילויות השונות ומקבלים החלטות לגבי פעילות עירונית בתחום החינוך.
בשנת 2004 חגגה העיר הרצליה שמונים שנה להיווסדה. באגף החינוך החליטו לבצע פעילות חינוכית ייחודית ולהפיק חוברת בה מתוארים אתרי העיר וסביבות לימוד מגוונות ברחבי העיר. כל בית ספר יסודי בעיר החליט על פיתוח שיעור ללמידה מחוץ לבית הספר, באחד מאתרי המורשת של העיר. כל השיעורים שפותחו הועלו על הכתב ונערכו כחוברת חגיגית – מתנת מערכת החינוך לעיר ביום חגה.
 
הצוות הדידקטי עבד מול מנהלת המחלקה לחינוך יסודי, והוביל את הפרויקט מראשיתו, בתחומים הבאים:
הכשרה למורים בנושא למידה מחוץ לבית הספר.
ליווי והנחיית צוותים בית-ספריים לפיתוח שיעור מחוץ לבית הספר.
כתיבה ועריכה של החוברת 'אם שמונים – אין זו אגדה' (קישור להורדת החוברת).
 
 
 


משרד החינוך - מינהל חברה ונוער
מינהל חברה ונוער במשרד החינוך אמון על החינוך הבלתי פורמלי. בכלל זה מפקח המינהל על קורסי ההכשרה למדריכי טיולים במערכת החינוך, הנערכים בגופים עצמאיים שונים. כמו כן מכשיר המינהל מורות ומורים מבתי הספר לשמש כרכזי טיולים בית ספריים.
 
הצוות הדידקטי פיתח את תוכנית הכשרת רכזי הטיולים, היה שותף לפיתוח הכשרת רכזי הטיולים לעבודה עם תוכנית עבודה חדשה בשם: 'התוכנית להכרת הארץ' וכן ערך דוח הערכה לתוכנית קורס הכשרת מדריכי הטיולים.
 
הצוות הדידקטי כתב סדרה של ערכות חינוכיות תחת נושא הגג: חמישים שנה למדינת ישראל, ובמסגרתה תוכניות הוראה לנושאים כגון קליטת עלייה, מלחמת העצמאות ועוד.
 
 
 


קצין חינוך ראשי, צה"ל - מורשת קרב, ידיעת הארץ ואיכות הסביבה
בהגדרת היעדים של חיל החינוך והנוער נכתב: בתוך הצבא מעביר חיל החינוך את המסרים שצה"ל והחברה רוצים להקנות לדור הצעיר, דוגמת מורשת ומסורת העם היהודי, מורשת הקרב של צה"ל, מורשת יחידה מסוימת וכדומה".
 
הצוות הדידקטי עובד מול מדור מורשת קרב, ידיעת הארץ ואיכות הסביבה. במסגרת זו נכתבו מספר תוכניות הדרכה:
מערך שיעור אודות 'קרב הבקעה במיתחם אום-כתף – אבו-עגילה במלחמת ששת הימים'
חוברת הנחיה למפקדים 'חדרי מורשת הקמה והפעלה'
חוברת 'פסולת ומיחזור חומרים בצה"ל'
תחקיר ומיפוי – רמת הגולן – פרויקט שילוט, הסברה וחינוך
חוברת "צה"ל ומשבר המים בישראל". להרחבה ראו כאן  

 
 
 
 


החברה הממשלתית לתיירות
החברה הממשלתית לתיירות אחראית על ייזום והכנת תוכניות תיירות אזוריות ומקומיות להעלאת רמת השרות לתייר ולמבקר.
מחלקת הפיתוח בחברה הממשלתית לתיירות אמונה על תכנון ופיתוח אתרים חדשים והכנת תוכניות לשינוי באתרים קיימים.
 
הצוות הדידקטי ביצע עבור החברה הממשלתית לתיירות משימות מתחום התכנון, ומתחום פיתוח אמצעים ועזרים, להלן מספר דוגמאות:
פרוגרמה לאתר תל פחר (מצפה גולני). להרחבה ראו כאן  
תוכנית מסלול סיור ושילוט לאתר משמר הירדן
פרוגרמה ותוכנית שילוט לאתר גשר עד הלום, אשדוד.
 

אגודת דור הפלמ"ח
עמותת דור הפלמ"ח שקדה במשך כעשור על הקמת מוזיאון הפלמ"ח ברמת אביב.
במקביל החליטו להקים מאגר מידע שבמרכזו מושגים קצרים המתארים את תולדות הפלמ"ח מייסודו ועד פירוקו. ליישום מטרה זו חיפשו חברת תוכן שתוכל לבצע את פעולת התחקיר והכתיבה וגם את ארגון המידע כמאגר מידע.

הצוות הדידקטי ביצע את תחקיר התוכן, כתיבה ועריכה של המושגים בהתאמה למבנה מאגר מידע ממוחשב. מאגר המידע כולל למעלה מ 1,200 מושגים, לרבות קישור לתמונות, למפות שהוכנו במיוחד, לספרות המחקר ולהנצחת הנופלים. 
 
 
 
 

 בזק - מרכז המחשה
בשנת 1999 העבירה חברת בזק את מרכז ההמחשה ממשכנו הישן למשרדיה החדשים במגדלי עזריאלי. בזק פנתה לחברת המולטימדיה קומפיוגרפיק, על מנת שתציע מערך חדש למרכז ההמחשה, אלא שאז הובן כי חסרה הגדרה ברורה של מטרות המרכז ושל התוכן שבזק מבקשת להמחיש.
ללא הגדרה רעיונית (מטעם המזמין) לא יכלה חברת המולטימדיה להגיש הצעה לתצוגה.

הצוות הדידקטי נקרא להכין מסמך פרוגרמה רעיונית למרכז ההמחשה. במסגרת זו ראיינו בעלי תפקידים רבים בחברת בזק, וערכנו את המסר הרעיוני של מרכז ההמחשה כך שיענה על תפקודים שונים של מרכז ההמחשה: הדרכת עובדים, המחשת מוצרים ללקוחות, אירוח אח"מים ויחסי ציבור לקהל הרחב.

 
 
 
 

מי עדן - מרכז מבקרים 

בשנת 2000 חידשה חברת מי עדן את התצוגה במרכז המבקרים במפעלה ברמת הגולן, באמצעות חברת המולטימדיה קומפיוגרפיק.
הצוות הדידקטי ערך את התכנים לתצוגה במרכז המבקרים, ובהם מידע אודות ייחודו של מעיין המים בסלוקיה, תהליך ההפקה של המים, ייצור ושיווק הבקבוקים. 
 
 
 

עלה מדעים לוד - בית ספר תיכון  
 
בשנת 2006 ביקשה מנהלת בית הספר התיכון על"ה מדעים בלוד, לפתח תוכנית חינוכית שתעסוק במורשת הקרב של צה"ל כחלק מחיזוק הזהות של התלמידים ובמטרה לקשר את התלמידים למרחב מגוריהם.

הצוות הדידקטי פיתח עבור בית הספר תוכנית בשם "שדות בוערים בלטרון". התוכנית, שהונהגה על ידי צוות המורים להיסטוריה ומחנכי הכיתות, התבססה על פעילות עצמאית של התלמידים, תחת הרעיון תפקיד לכל תלמיד. התלמידים התחלקו לצוותי מחקר, כשכל צוות היה אחראי להיבט אחר של תהליך הלמידה. התוכנית הסתיימה בסיור לימודי בעקבות הלוחמים בקרבות מבצע בן נון במלחמת העצמאות. הסיור הוכן והודרך על ידי התלמידים, לרבות מפגש עם אנשי עדות וטקס הנצחה בסיומו.
 
 

 
רשות לאומית לבטיחות בדרכים
 
בשנת 2009 ביקשה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לחדש את תוכנית ההדרכה של מרכזי רכיבה על אופניים. במרכזים מבקרים תלמידי כיתות ד'-ו' ומקבלים יום הדרכה לרכיבה בטוחה ולהתנהגות בטוחה בדרכים.
 
הצוות הדידקטי ערך תצפיות ההערכה במרכזי הרכיבה על אופניים, ועל סמך הלקחים פיתח תוכנית חדשה שתנצל את ייחודו של המרכז – בכל הקשור להתנסות ברכיבה על אופניים ובמצבי כביש, בהשוואה ללמידה בכיתות בבתי הספר.
 
 
 

 מועצה אזורית גולן - מחלקת הנדסה 
 
בשנים 2002 - 2006, פיתחה המועצה האזורית גולן את אתרי התיירות שבאחריותה. במסגרת זו נדרש תכנון מחדש של אתר ההנצחה בתל פחר. בתוך כך נוצר פער בין ציפיות ותיקי חטיבת גולני לבין החברה הממשלתית לתיירות והמועצה האזורית, באשר לפיתוח האתר.


הצוות הדידקטי ערך פרוגרמה רעיונית לאתר תל פחר, במהלכה גישרנו על הפערים ויצרנו מסלול סיור העוקב אחרי מהלכי הקרב. מסלול זה החליף את מערכת שבילים קודמת, שיצרה תפיסה שגויה בקרב המבקרים באתר באשר לחשיבות הקרב.
בהמשך, ערכנו פרוגרמה רעיונית לאתר תל סאקי, וכן כתבנו נוסח לשלטים באתרים ולעמדות שמע.