צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:
פיתוח הכשרות בשירות בתי הסוהר

פיתוח הכשרות בשירות בתי הסוהר

23.11.2009 |

פיתוח מערך ההכשרה עבור שלושה תפקידי ליבה בשירות בתי הסוהר בישראל: סוהרי ביטחון, סוהרים מתקדמים ומש"קים (מפקדים שאינם קצינים). הקורסים פותחו בגישה של קירוב מרבי למצבי האמת, ובהתאם למיפוי הצרכים הארגוניים.

בשנת 2008 התחולל שינוי ארגוני רחב בשירות בתי הסוהר בישראל. שינוי זה הוליד צורך לפיתוח ולהתאמה של מערך ההכשרה עבור שלושה תפקידי ליבה בארגון: סוהרי ביטחון, סוהרים מתקדמים ומש"קים.

מינהל הדרכה בשירות בתי הסוהר, באמצעות ראש ענף פיתוח הדרכה,  ובית הספר הארצי לקצינים ולסוהרים "ניר", באמצעות המדריכה הראשית, פנו לצוות הדידקטי במטרה לפתח את המענה ההכשרתי וההדרכתי המתאים ביותר.
פיתוח הדרכה

תרשים ניתוח עיסוק כפי שהוגדר בעקבות מיפוי הצרכים


תהליך הפיתוח החל במיפוי הצרכים ההדרכתיים. גובשה התפיסה העומדת בבסיס כלל ההכשרות: מפגש הסוהר עם האסיר כחוליית יסוד, המגלמת בתוכה מרכיבים מבצעיים בצד מרכיבים התנהגותיים "רכים". בוצע ניתוח עיסוק ונוסחו מסמכי הגדרות התפקידים.
 

הוגדרו שלושה קורסים מרכזיים בתהליך ההכשרה הכולל של סוהרי הביטחון: קורס מסמיך לתפקיד סוהר ביטחון, השתלמות משלימה לסוהר מתקדם וקורס מסמיך לתפקיד המש"ק. אופיין והוגדר רצף ההכשרה המתקיים בין שלושת קורסים אלה. כמו כן, הוגדרה תפיסת ההכשרה העומדת בבסיס כל אחד מהקורסים.
 

קורס סוהרים, המסמיך לתפקיד סוהר ביטחון, נפרש על פני 12 שבועות, בקורס משולבים תרגילים אינטרגטיביים והתנסות מעשית בת שבועיים, יחידות ההדרכה לאורך הקורס משלבות ידע תיאורטי וידע מעשי.
בתוכנית הקורס מודגשים תהליכים של הקניית ערכים ונורמות ברוח הארגון.
 
 
השתלמות משלימה לסוהר מתקדם מתבצעת כשנה וחצי לאחר סיום קורס סוהרים. ההשתלמות, הנפרשת על פני 4 שבועות, נועדה למנף את הניסיון והידע האינטואיטיבי שנצברו ע"י הסוהרים לכדי ידע מושכל - ידע אישי וידע ארגוני.
 
קורס הסמכה לתפקיד מש"ק נועד להכשיר לבסיס המשותף לכלל תפקידי המש"ק. הקורס, הנפרש על פני 8 שבועות, משלב תרגילים אינטגרטיביים ולמידה עיונית ומעשית.
 
בתהליך הפיתוח השתתפו מומחי תוכן מתוך שירות בתי הסוהר. כל פרק הועבר לתיקוף לפני שנחתם כחלק מתוכנית הקורס.
אחד האתגרים שעמדו בפנינו היה השילוב בין הקניית ידע ומיומנויות מבצעיים לבעלי התפקידים השונים, לבין הקניית ידע ומיומנויות התנהגותיים "מיומנויות רכות", ערכי הארגון ונורמות ההתנהגות המצופות בו. אתגר זה קיבל מענה באמצעות שילוב של מגוון פיתרונות הדרכתיים.
 
אתר שירות בתי הסוהר, מינהל הדרכה .