צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:
הכשרה

הוראה מחוץ לבית ספר - השתלמויות מורים

21.01.2010 |

השתלמות חדר מורים להקניית ידע ומיומנות בתחום הלמידה מחוץ לבית הספר. פיתוח של תוכנית ההשתלמות, והכשרה וליווי של מנחי ההשתלמויות

הוראה ולמידה בחוץ מבוססת על התנסות תחושתית תנועתית של התלמידים, כחלק מתהליך הלמידה. המטרה היא שמורים ומורות ישלבו במהלך ההוראה של פרקי לימוד שונים, פעילות של התנסויות מחוץ לכיתה.
מינהלת הטיולים במשרד החינוך ביקשה לעודד מורים ללמד גם בחוץ. במסגרת זו פותחה תוכנית להשתלמות מורים.
התוכנית הועברה ומועברת במסגרות של 'חדר מורים לומד', כלומר לכל צוות המורות של בית הספר, בהנהגת מנהל ומנהלת בית הספר.
 
למידה מחוץ לבית הספר

מודל פיתוח מערך שיעור בחוץ המשולב ברצף ההוראה בכיתה

 
במסגרת פיתוח ההשתלמות פיתחנו מודל בן מספר שלבים לתכנון ולפיתוח מערך של למידה בחוץ, המשולבת ברצף ההוראה בכיתה. בהשתלמויות, לומדות המורות את המודל ומתנסות, אחת לאחת, בשלבי הפיתוח שהוא מורה.
בסיומה של ההשתלמות יש בידי כל מורה מערך שיעור בחוץ המתאים לתכנים שהיא מלמדת, שפותח על ידה בליווי מנחה ההשתלמות. על בסיס התנסות מודרכת זו, יכולה המורה ליישם את הנלמד ולפתח מערכי למידה נוספים, המתאימים לצרכיה.
 
הצוות הדידקטי פיתח את רציונאל תוכנית ההשתלמות, פיתח את הפעילות המתודית במפגשים, הכשיר מנחים להעברת ההשתלמות ולליווי בתי הספר, וניהל את מערך ההשתלמויות במשותף עם מינהלת הטיולים במשרד החינוך.
 
 
כעזר להשתלמות המורים נכתבה חוברת "הלמידה מחוץ לבית הספר", הכוללת את תיאור המודל, וכן דפי עבודה המדריכים את המורים בפיתוח מערך הלמידה בחוץ.
להורדת החוברת מאתר מינהלת הטיולים – לחצו כאן.
 
 
הופקו שני סרטים לימודיים, המתארים את ההשתלמות ואת תוצריה.
לצפייה בסרטים באתר מינהלת הטיולים – לחצו כאן.
 
 
מערכי השיעור,שפיתחו המורות במהלך ההשתלמויות, מוצגים כאוסף דוגמאות לרשות כלל המורות, במאגר מידע.
לחיפוש מערכי שיעור במאגר המידע, באתר מינהלת הטיולים – לחצו כאן.

שלוש חוברות, המציגות את רציונאל הלמידה בחוץ וכן דוגמאות נוספות, הופקו על ידי האגף לתוכניות לימודים במשרד החינוך.
מידע נוסף ואפשרות להורדת החוברת באתר משרד החינוך - לחצו כאן