צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:

תוכנית לימודים בית ספרית נווה שלום واحة السلام

22.11.2009 |

תוכנית לימודים בית ספרית מתווה לבית הספר את הדרך ליישום ייחודו בתחום התכנים, דרכי ההוראה או התפיסה החינוכית הכללית. החל משנת 2007 מלווה הצוות הדידקטי את בית הספר נווה שלום בפיתוח התלב"ס.

 
תוכנית לימודים בית ספרית (תלב"ס) מתייחסת לאופן שבו מיישם בית הספר את ייחודו, בתחום התכנים, דרכי ההוראה או התפיסה החינוכית הכללית.
תוכנית בית ספרית יכולה להתקיים לצד תוכניות הלימודים של משרד החינוך, או להוות מוקד לסידור ולאינטגרציה של הנושאים הנלמדים בתוכניות אלה.
בית הספר היסודי דו-לאומי דו-לשוני נווה שלום ממוקם ביישוב נווה שלום ולומדים בו יחד יהודים וערבים. פיתוח תוכנית הלימודים הבית ספרית (תלב"ס) החל בשנת 2007 ועודנו נמשך. העבודה נעשית מול מנהל בית הספר, ובשיתוף מלא של צוות המורות, הנהלת בית הספר וקהילת בית הספר.
 
תלב"ס נווה שלום

חצר בית הספר נווה שלום واحة السلام

עם תחילת העבודה הציג מנהל בית הספר את הצרכים. לדעתו, בבית הספר קיים פער גדול בין הצהרה לבין מעשה, בכל הקשור לאידיאולוגיה החברתית והחינוכית של קהילת נווה שלום.
הדבר מתבטא בחסרונה של תוכנית לימודים בית ספרית (תלב"ס) כתובה, שתהווה מסגרת עבודה להתנהלות בית הספר וכן דוגמה ומודל לבתי ספר אחרים. כמו כן, בולט חסרונן של תוכניות הוראה במסגרת החינוך הדו לשוני (הוראת עברית וערבית במשולב) והחינוך הדו לאומי (הוראת התרבות לאוכלוסיית תלמידים מעורבת).
דגש ניתן למתיחות שעלולה להיווצר בעת העבודה, שכן ניסוח תלב"ס יתווה דרך מוגדרת ברורה, בעוד שיש עניין לשמור על עצמאותם המקצועית של המחנכים.
 
התערבות הצוות הדידקטי התמקדה בשלב התכנון, כלומר ארגון התכנים כתוכנית סדורה, וכללה:
1. יועץ ארגוני שליווה את המנהל בהבהרה של הצרכים ושל תהליך העבודה.
2. מפגש רחב, לצורך גיוס כל המעורבים (צוות וקהילה), להיכרות ולהצגת תוכנית העבודה.
3. סדרת ראיונות אישיים עם הנהגת קהילת היישוב, מנהלי בית הספר בעבר, נציגים מהורי התלמידים וחברי הנהלת בית הספר.
4. סדנה בת יומיים, מחוץ לכותלי בית הספר, בהשתתפות צוות המורות וההנהלה, במהלכה נוסח חזון בית הספר (בהובלת המנהל) ותחומי פעולתו של בית הספר (בהובלת רכזות המקצוע).
5. פגישות עם צוותי המורות, לפי תחומי הפעילות, וניסוח מטרות תוכנית הלימודים וסילבוס (מערכת התכנים) בכל תחום.
6. ניסוח תוכנית הלימודים הבית ספרית.
7. פיתוח תוכנית הוראה לחינוך הדו-לשוני והדו-לאומי, במסגרתה לומדים ידע לשוני והקניית שפה בעברית ובערבית, וכן לימודי תרבות משותפים ליהודים ולערבים. התוכנית נלמדת בהיקף 18 שעות שבועיות למשך שש שנים.
 
שיתוף הצוות הדידקטי בפרויקט נווה שלום התייחד בהיבטים הבאים:
1. עבודה אינטנסיבית, אישית, עם מנהל בית הספר, שהיה מזמין העבודה והגורם שמנהיג את השינוי בבית הספר.
2. הענקת תשומת לב הוגנת לבעלי תפקידים רבים בבית הספר, בהנהגת היישוב ומבין ההורים. וזאת לצורך למידה מניסיונם, התחשבות בעמדתם, וצמצום התנגדויות.
3. הימנעות מפיתוח ספרי לימוד ועזרי הוראה שעלותם גבוהה, והסתפקות בהתוויית עקרונות הוראה וסילבוס לכל אחד מתחומי הפעולה בבית הספר.
4. פיתוח תוכנית ייחודית להוראת שפה (עברית וערבית) ותרבות, תוך מתן פתרון לאילוצים מנוגדים: 
   חינוך לשוני, המוביל להפרדה בין דוברי עברית לדוברי ערבית כשפת אם.
   חינוך דו-לאומי, השואף למסגרות פעולה משותפות.