צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:
הערכה של תוכניות לימודים בצוות הדידקטי

הערכה של תוכניות לימודים בצוות הדידקטי

23.11.2009 |

הערכה של תוכניות לימודים, תוכניות חינוכיות ותוכניות הדרכה, נעשית באמצעות כלים איכותניים פרשניים, במטרה להציג חלופות למקבלי ההחלטות אודות תהליך הערבת הידע.

הערכה של תוכניות לימודים, תוכניות חינוכיות ותוכניות הדרכה מהווה מרכיב הכרחי בתהליך הפיתוח ובשמירה על חיות התוכנית לאורך שנים.
לצד מבחני הערכה שמטרתם למדוד את הישגי העברת התוכן, אנו מדגישים את חשיבותה של הערכה לשם אספקת מידע למקבלי ההחלטות.
המתודולוגיה היא איכותנית פרשנית. היא מתייחסת למורכבות של המציאות שבתוכה מתבצעת הלמידה, לצרכים המגוונים של בעלי התפקידים ולזהירות הנדרשת שעה שמכניסים תוכניות ואנשים לסד הערכה.
לשם כך אנו מקפידים על איסוף מידע הוגן באמצעות: ראיונות עם אנשים שונים השותפים לפרויקט, תצפיות על ההתרחשות בפועל וקריאה של טקסטים רלוונטיים.
מתוך אוצר הממצאים אנו חותרים מהפרט אל הכלל, ומחלצים דפוסים החוזרים על עצמם במקורות המידע השונים. אלה הם הנושאים הטעונים התייחסות בהערכה.
 
דוח ההערכה אינו פוסל ואינו מבטל, אלא מציג את הנושאים הדורשים התייחסות, תוך תיאור המתרחש והצעת יתרונות וחסרונות של חלופות שונות.
 
 
הערכה תוכניות לימודים
 
משימת ההערכה מתבצעת בדרך כלל בהתאם לשלבים הבאים:
1. בירור עם המזמינים, באשר לצורכי ההערכה.
2. הכרת התוכנית על מרכיביה, וגיבוש הצעת עבודה.
3. ראיונות, תצפיות וקריאת טקסטים.
4. הכנת דוח מסכם, הכולל ממצאים והמלצות – טיוטה ראשונה.
5. ריכוז הערות על הדוח והכנת גרסה סופית.
 
דוגמאות של דוחות הערכה שנכתבו בצוות הדידקטי:
1. שילוב היבטים פדגוגיים בעבודת הפיקוח על טיולי בתי הספר – דוח הערכה. בהזמנת מינהלת הטיולים במשרד החינוך, 2000.
2. תצפיות ומשוב – דוחות הערכה של שגרת ההדרכה במוזיאונים של יחידת המוזיאונים במשרד הביטחון. בהזמנת יחידת המוזיאונים. 2000 - 2001.
3. שגרת ההדרכה במערת שורק – דוח הערכה. בהזמנת רשות הטבע והגנים, 2005.
4. חווית מולדת - דוח הערכה והמלצות, הפעלה ניסויית של מסע חווית מולדת במסגרת של"ח. הוגש לידי מטה של"ח וידיעת הארץ, משרד החינוך, 2005.
5. מסע אחר – דוח ליווי והערכה, הפעלה ניסויית של מסע תלמידים בישראל בנושא השואה. בהזמנת וועדת התביעות, 2005.