צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:
תכנון

מסע משואה לתקומה, דוח ליווי והערכה

06.01.2010 |

מסע משואה לתקומה מופעלת על ידי בית העדות בניר גלים בתמיכת ועידת התביעות. ועידת התביעות הזמינה דוח הערכה אודות הפעלת התוכנית, על מנת לקבל החלטות לגבי תמיכתה בהמשך הפעלתה

מסע "משואה לתקומה" הוא מסע בנושא השואה המתקיים ברחבי הארץ, ומיועד לתלמידי כיתות י"א, כחלופה למסע תלמידים לפולין. במהלך ארבעה ימים משתתפים התלמידים בסדנאות שונות, צופים בסרטים, נפגשים עם ניצולים מהשואה, מסיירים באתרים שונים ומבקרים באנדרטות וביישובים שיש להם זיקה לנושא השואה.
מסע משואה לתקומה מופעל על ידי בית העדות בניר גלים החל משנת 2005, בתמיכה כספית של ועידת התביעות.
בשנת ההפעלה הראשונה, ביקשה ועדת התביעות להעריך את תוכנית המסע, כדי לקבל תמונה נאמנה לגביה, ולקבל החלטות לגבי היקף התמיכה בתוכנית.
 
תכנון ההערכה נעשה כך שיספק למקבלי ההחלטות תמונה רחבה ומעמיקה אודות ההתרחשות החינוכית במהלך המסע.
קבענו כי אין די בתוצאות של מבחן כמותי. מבחן כזה יעניק אולי מידע כללי בדבר החשיבות של המסע, אולם לא יספק מידע מפורט אודות הנקודות שיש לשנות או להעשיר בדרך התנהלותו.
כלומר, חשיבותה של ההערכה היא במתן המלצות מעשיות לפיתוח תוכנית המסע, ולא רק הכרזה בדבר מידת הצלחתו.
 
 
לשם ביצוע ההערכה נקטנו את המהלכים הבאים:
א. איסוף מידע אודות ההתרחשות במסעות באמצעות:
1. ראיונות עם בעלי תפקידים: מנהלים, מורים, מדריכים, תלמידים
2. תצפיות על הקבוצות המסיירות, בפעילות ההכנה בבית ספר ובתחנות הדרכה שונות: מוזיאון, אנדרטה, מפגש עם ניצולים, פעילות חברתית, שיחת סיכום.
3. קריאה של מסמכים הקשורים לארגון המסע ולתוכניתו החינוכית.
 
ב. ניתוח המידע שנאסף ואיתור 17 נושאים מרכזיים, שאודותם נאסף מידע חוזר ושהשפעתם על תוכנית המסע היא רבה. ביניהם: השוואת המסע בארץ לזה שבפולין, משך המסע, הכשרת המדריכים, המסר הרעיוני של התוכנית ועוד.
ג. כתיבת דוח שמציג כל אחד מהנושאים. הצגנו כיצד הוא קיבל משמעות במסע באמצעות ציטוטים מדוחות התצפית והראיונות, סקרנו חלופות שונות לבחירת המתכננים והמלצנו על כיווני פעולה הנראים לנו.
 
 
בעקבות הדוח בחרה ועידת התביעות להמשיך ולתמוך במסע מבחינה כלכלית, וכן תמכה בבית העדות על מנת שיפתח את תוכנית ההדרכה של המסע בצורה שלמה יותר.
במהלך השנה שלאחר הדוח נכתבה תוכנית הדרכה, ומאז מופעל המסע בבתי ספר רבים ברחבי הארץ, בהצלחה רבה.

קישור חיצוני לדף התוכנית באתר בית העדות בניר גלים, לחצו כאן.