צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:
תכנון

הערכה של הדרכה במוזיאונים של משרד הביטחון

06.01.2010 |

תצפיות ומשוב על ההדרכה בעשרה מוזיאונים של יחידת המוזיאונים במשרד הביטחון, 2001

יחידת המוזיאונים במשרד הביטחון החליטה, בשנת 2001, לבצע הערכה של ההדרכה במוזיאונים שבאחריותה. הכוונה הייתה לבחון כיצד מתנהלת שגרת ההדרכה, וכיצד ניתן לשפר את תוכניות ההדרכה באמצעות פיתוח מערכים והכשרה של צוות המדריכים.
התצוגות במרבית המוזיאונים פותחו בידי מעצבי תצוגות, ולכן, ישנם מקרים שבהם התצוגה אינה עונה על הצרכים המתודולוגיים. כמו כן, יש מוזיאונים שבהם התצוגה עוצבה לפני שנים רבות, בגישה שאינה תואמת את הזמן והמקום.
 
הערכה הדרכה בתצוגה

תצוגה בסגנון פרונטאלי במוזיאון לח"י

המשימה הייתה לבחון האם ניתן באמצעים שהם הדרכה בלבד, להעביר את המסר בצורה טובה יותר, מבלי לשנות את המבנה הפיזי או את העיצוב של התצוגה.
 
על מנת להציג תמונה מפורטת אודות ההתרחשות בהדרכה, בחרנו לאסוף מידע בכלים איכותניים:
1. ראיונות עם מנהלי המוזיאונים, מדריכים ונציגי קהלים.
2. תצפיות על הדרכות במוזיאונים במגוון קהלי יעד.
3. עיון בטקסטים כתובים: מערכי הדרכה, דפים ועלונים המולקים לקהל ודוחות קודמים.
 
הערכה בוצעה בעשרה מוזיאונים: מוזיאון השומר בכפר גלעדי; מוזיאון ההעפלה וחיל הים בחיפה; מוזיאון בית הגדודים באביחיל; מוזיאון אסירי המחתרות בירושלים; מוזיאון לתולדות צה"ל, בתי האוסף, ביפו; מוזיאון ההגנה בתל אביב; מוזיאון הפלמ"ח; מוזיאון האצ"ל בתש"ח בתל אביב; מוזיאון לח"י בתל אביב; מוזיאון האצ"ל בתל אביב.
בכל מוזיאון רואיינו חמישה בעלי תפקידים ונצפו חמש הדרכות.
 
הוגש דוח סיכום לכל מוזיאון בנפרד.
במסגרת הדוח תארנו את הממצאים המרכזיים והצענו כהמלצה מתווה בסיסי לתוכנית הדרכה מתאימה לכול מוזיאון.
בתוכנית התייחסנו לרעיון המרכזי שראוי להציג בהדרכה, לתחנות ההדרכה המתאימות, לסדר ההדרכה ולשימוש במוצגים ובעזרים.
על בסיס דוחות אלה שופר מערך ההכשרה של מדריכות המוזיאונים, נכתבו במהלך השנים תוכניות הדרכה למוזיאונים, וכן נבחנו מהלכים לשינוי התצוגות במקום שבו הדבר התבקש.