צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:
תכנון

תוכנית לימודים בואו נדבר تعالوا نحكي

14.01.2010 |

תוכנית לימודים להוראת ערבית תקשורתית לקידום אזרחות משותפת בכיתות ד'-ו'. הפיתוח כלל מסמך עקרונות, סילבוס, מדריך למורה, ספרי לימוד לתלמידים ועזרי לימוד.

בואו נדבר تعالوا نحكي תוכנית לימודים להוראת ערבית תקשורתית לקידום אזרחות משותפת בכיתות ד'-ו'.
התוכנית פותחה ביוזמת מרחבים, מכון לקידום אזרחות משותפת, בשיתוף הפיקוח על הוראת ערבית במחוז מרכז של משרד החינוך.
במסגרת התוכנית, ביקש מכון מרחבים לקדם את החינוך לאזרחות משותפת במדינת ישראל. המכון פיתח מודל (ראו קישור בהמשך) אשר נשען על חמישה מושגי יסוד:
עזר הוראה תוכנית לימודים

בואו נדבר כריכת ספרי לימוד

זהות – זיהוי של מגוון הזהויות הקיימות בחברה הישראלית.
נגישות – זיהוי מידת הנגישות או החסימה למשאבים ציבוריים.
הגונות – הערכה של מידת ההוגנות של טיב הנגישות.
מרחבי הסכמה – הרחבה של התחומים בהם אנו מסכימים, או מסכימים שלא להסכים.
פעולה – הכרעה בדבר פעולה שניתן לבצע להגברת הנגישות וההוגנות בחברה.
 
הפיקוח על הוראת הערבית ביקש לעודד תלמידים יהודים לרכוש יכולת ביצוע של מטלות תקשורתיות בשפה הערבית, ולהגדיל את מספר התלמידים שבוחרים ללמוד ערבית בחטיבות הביניים ובתיכונים.
 
 
 
פיתוח תוכנית הלימודים נתן מענה לצרכים אלה. הפיתוח כלל את השלבים הבאים:
1. כינוס וועדת היגוי ובה מומחי הדעת השונים.
2. כתיבת מסמך עקרונות יסוד ובו מוגדרים גבולות התוכן של התוכנית, והתאמתה למטרות החינוך בתחומים: חינוך לאזרחות, הוראת ערבית והיכרות עם תרבותה של האוכלוסייה הערבית בישראל.
3. פיתוח סילבוס להיקף שעתיים הוראה בשבוע במהלך שלוש שנים (סה"כ 180 שיעורים). חלוקת התוכן לפרקי משנה וקביעת תכני הלימוד שיכללו בכל פרק.
4. פיתוח מערכי שיעור וכתיבת מדריך למורה.
5. כתיבת טקסטים לקריאה, תרגילים ועזרי המחשה בספרי לימוד לתלמידים.
6. פיתוח סיפור: "אני, החבורה וכל מה שקרה", שנכתב במיוחד עבור התוכנית בידי דלית שמיר-גלמן. פרק מן הסיפור קשור לתכנים הנלמדים בכל פרק לימוד.
7. הפקה של תקליטור ובו דיאלוגים בערבית לתרגול הבנת הנשמע.
8. הפקה של בובות אצבע, בדמויות של גיבורי הסיפור, לתרגול השיחות בכיתה.
9. הפקה של כרטיסיות עזר: לכל מילה בערבית הופקה כרטיסיה עם איור מתאים, להגברת הזיכרון הצלילי של המילה באמצעות הזיכרון החזותי.
 
בין העקרונות שנקבעו לפיתוח התוכנית:
א. הוראה ערבית ללא שימוש בתעתיק. האותיות של השפה הן חלק מהותי ממנה ועל כן נמנענו מהשלטת העברית על הערבית.
ב. הוראת ערבית בערבית, ללא תרגום.
ב. הוראת ערבית תקשורתית – השפה השגורה באמצעי התקשורת. בכך נמנענו מהפערים שבין השפה הדבורה לשפה הערבית הספרותית.
ג. כניסה של מורות ערביות לכיתות בבתי הספר היהודיים, לייצוג אותנטי של השפה ושל האוכלוסייה הערבית בסביבת התלמידים.
 
קישור חיצוני לדף התוכנית באתר מכון מרחבים: לחצו כאן.
 
תוכנית לימודים בואו נדבר
דמויות הסיפור מאת דלית שמיר-גלמן המלווה את התוכנית