צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:
פיתוח תוכניות לימודים בצוות הדידקטי

פיתוח תוכניות לימודים בצוות הדידקטי

16.11.2009 |

תוכניות לימודים (קוריקולום) מהוות את המתווה לתכנון ולביצוע תהליכי הוראה, למידה והערכה בחינוך הפורמלי.

תוכניות לימודים מהוות מתווה לתכנון ולביצוע תהליכי הוראה-למידה-הערכה, ממוקדי הקשר- אשר מצד אחד עולים בקנה אחד עם הגדרות מחייבות המופיעות בתכניות הרשמיות, ומצד אחר מאפשרים לצוות החינוכי בבית הספר לטפח ייחודיות מקומית (מתוך: אתר האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים).
במונח הכולל 'תוכניות לימודים' הכוונה למרכיבים הבאים:
מסמך רציונאל וסילבוס שבו מוגדרים טיבה של התוכנית, מטרותיה וסדר הנושאים להוראה;
מדריך למורה שבו הצעות מתודולוגיות למערכי השיעורים;
עזרי הוראה ולמידה כגון חוברת לתלמידים, כרזות, תקליטור וכדומה. 
 
 
 
תהליך התכנון והפיתוח של תוכניות לימודים בצוות הדידקטי מותאם לצורכי הלקוח וכולל בדרך כלל את השלבים הבאים:
1. כינוס צוות פיתוח, בו שותפים מזמיני העבודה, מומחים בתחום התוכן, מומחים בהוראת התוכן, ומומחה קוריקולרי, שמרכז את עבודת הצוות.
2. הכנת מסמך עקרונות יסוד, רציונאל, מטרות ומתווה התוכנית.
3. תכנון וכתיבת סילבוס מפורט, בחלוקה לנושאים ולסידורם במערכת השיעורים.
4. הפעלת צוות כתיבה, הכותב את מערכי השיעורים, ובו שותפים מורים ומורות מנוסים בהוראת התוכן; מומחים בתחומים יצירתיים כגון דרמה, פיתוח עזרים וכתיבה יצירתית.
5. אישור התוכנית על ידי צוות הפיתוח, אישור הגורם המתאים במשרד החינוך, עריכה לשונית, עיצוב, הכנה לדפוס או למדיה דיגיטאלית והפקה.
 
תהליך פיתוח תוכניות לימודים הינו תהליך מורכב, ששותפים בו מומחים מתחומים שונים. אנו שואפים לאינטגרציה נכונה ולמיצוי תרומתם של כול השותפים, באמצעות ריכוז הצוותים בידי מי שהתמחותו בפיתוח קוריקולרי.
 
 
תוכניות לימודים שפותחו בצוות הדידקטי: 
1. מחקרי תלמידים בביטחון ישראל- תוכנית ע"ש דוד אלעזר דדו, חוברת הנחיות להפעלת התוכנית בבתי הספר, בהזמנת העמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי, 2008. להרחבה לחצו כאן.
2. 'בואו נדבר', תוכנית לימודי ערבית תקשורתית לקידום אזרחות משותפת, בכיתות ד-ו. סילבוס; מדריך למורה; עזרי הוראה; ספר, חוברת ותקליטור לתלמיד. הוצאת מרחבים, מכון לקידום אזרחות משותפת בישראל, 2005. להרחבה לחצו כאן.
3. 'עבודה אישית – ביחד', ערכת הדרכה לתלמידים ולמשפחות להכנת עבודת חקר בכיתות ג-ו. הוצאת הצוות הדידקטי ומשאבי ידע, 2004.
4. מעשי ראשונים מסד לעתיד, חומרי למידה לתוכנית לימודי מורשת תרבות ישראל לתלמידי חטיבות הביניים. הוצאת המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות בשיתוף המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, 2004.
5. תש"ח המשך ומהפך, מיישוב יהודי למדינת ישראל במהלך מלחמת העצמאות. תכנית לנושא בחירה בלימודי ההיסטוריה בחטיבה העליונה. הוצאת העמותה לחקר כוח המגן בשיתוף האגף לתכניות לימודים, 1997.
6. תוכנית לימודים בית ספרית (תלב"ס) - בית ספר יסודי נווה שלום واحة السلام. להרחבה לחצו כאן.